Η εταιρεία CONIK – Αντωνοπούλου Θεοφανώ & ΣΙΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των μέσων ατομικής προστασίας από το 1994. Κατά την διάρκεια των είκοσι τριών  αυτών χρονών το σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στον εργασιακό χώρο έχει εξελιχθεί θεαματικά. Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα συνέβαλαν στην εδραίωση των βάσεων για μια ανοδική πορεία προς την ασφαλή και υγιεινή εργασία. Δυστυχώς, τα ποσοστά των εργατικών ατυχημάτων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και είναι πλέον καιρός να δοθούν τα σωστά εφόδια για την πρόληψη και αντιμετώπιση τους.

Όραμα και σκοπός της εταιρείας είναι η μείωση των πιθανοτήτων των εργατικών ατυχημάτων. Μέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού αποτελεί η σωστή πληροφόρηση και η συνεχής επιμόρφωση, με σεβασμό στους κανονισμούς, τις συνθήκες εργασίας και τα πρότυπα που πρέπει να ακολουθούνται. Με την δημοσίευση αυτού του ιστότοπου, η εταιρεία προσπαθεί με λεπτομερή και κατατοπιστικό τρόπο να βοηθήσει στην εύκολη και σαφή κατανόηση των προϊόντων που αποτελούν εργαλείο και μέσο ασφάλειας και προστασίας.

Αξίες που διέπουν την εταιρεία και την καθιστούν πρωτοπόρο στον ευαίσθητο τομέα της ασφάλειας στην εργασία.

«Εμπιστοσύνη» που χτίζετε καθημερινά με τους συνεργάτες της για την άψογη εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη.

«Πάθος» για την εργασία, την ασφάλεια, τον άνθρωπο και την επιχείρηση.

«Υπευθυνότητα» που έγκειται στην σημαντικότητα του ευαίσθητου και αναγκαίου τομέα των μέσων ατομικής προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων.

«Ηθική» με κώδικα που ρυθμίζει την συμπεριφορά και την σχέση των συνεργατών και των ανταγωνιστριών εταιρειών και παρέχει μια σειρά από κατευθυντήριες γραμμές για την σωστή και δίκαιη συναναστροφή μεταξύ τους.

Όραμα και σκοπός της εταιρείας είναι η μείωση των πιθανοτήτων των εργατικών ατυχημάτων. Μέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού αποτελεί η σωστή πληροφόρηση και η συνεχής επιμόρφωση, με σεβασμό στους κανονισμούς, τις συνθήκες εργασίας και τα πρότυπα που πρέπει να ακολουθούνται. Μέσω αυτού του ιστοτόπου, η εταιρεία προσπαθεί με λεπτομερή και κατατοπιστικό τρόπο να βοηθήσει στην εύκολη και σαφή κατανόηση των προϊόντων που αποτελούν εργαλείο και μέσο ασφάλειας και προστασίας.

Η εταιρεία εμπλουτισμένη  με νέα προϊόντα, αντιπροσωπεύοντας αποκλειστικά επώνυμους οίκους, διαπιστευμένους με τα αυστηρά Ευρωπαϊκά πρότυπα, έρχεται να καλύψει και τις πιο απαιτητικές ανάγκες. Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε, για παραπάνω από δύο δεκαετίες.