Προστασία Απο Χημικά

Η Conik S.A. σας παρουσιάζει μια μεγάλη και ποιοτική γκάμα ενδυμάτων εργασίας για προστασία έναντι χημικών υγρών, πιτσιλισμάτων και αιωρουμένων σωματιδίων.