619

Πολυανθρακικοί φακοί. Διατίθεται με άμεσο ή έμμεσο αερισμό. Ελαστική κορδέλα με αντιστατική σιλικόνη. Πάνω από γυαλιά. 92 gr.

Showing all (2)