511

Προσαρμογή των βραχιόνων σε μήκος και κλίση. Ενσωματωμένες πλευρικές ασπίδες. Πλαίσιο κατασκευασμένο από αντιαλλεργικό υλικό. Διαθέσιμη έκδοση πιστοποιημένη για μικρά πρόσωπα (511.03.01.00H). 34 gr/ 26 gr (μικρή έκδοση).

Showing all (3)